عکس: روح‌اله بلوچی


مراسم اهدای جوایز و افتتاحیه اولین جشنواره‌ی ملّی عکس خلیج‌فارس


از ۸ تا ۱۵ اردی‌بهشت ۹۲


بندرعباس / فرهنگ‌سرای طوبی / نگارخانه‌ی گرمساری


مراسم اهدای جوایز و افتتاحیه نمایشگاه: یکشنبه ۸ اردی‌بهشت / ساعت ۱۹ (به همراه مراسم سنتی رزیف)

منبع: (+)