عارف معلمی،دانش آموز مینابی اوایل تیرماه امسال در مسابقات کشوری شعر و قصه دانش آموزی توانست مقام سوم این مسابقات را به دست آورد. 

 

قبل از آمدن / از صندلی های کلاس مان عذر می خواهم / چقدر کلمه به آنها بدهکارم / ولی جز تصادف چشم ها / جایی نبود برای تردد کلمات... (شعر خودم را تبعید می کنم)  

 

 

 

منبع: هرمز نو (یداله شهرجو)