حراجی آثار عکاسان و نقاشان هرمزگانی


پنجشنبه 18 مهر ماه 92 ، هتل هرمز ، از ساعت 8 الی 11 شب

 

آثار عکاسی و نقاشی

(منصور نعیمی-حسین احمدی نسب-لاله فلاحتی-فرح امینی -احمد کارگران-عیسی جنگانی-حسام الدین انصاریان-حسن بردال-عبدالحسین رضوانی -سید علی هاشمی -سامی حزنی و  روح اله بلوچی)
منبع: ‹‹پرپروک››