شهاب آب‌روشن عزیز برای پنجمین سال متوالی جایزه ادبی داستان‌های ده کلمه‌ای را برگزار می‌نماید.

برای اطلاع از شرایط و ضوابط شرکت در این جایزه به آدرس www.10w.ir مراجعه کنید.