X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
از زمانی که به استقلال شخصیتی رسیده ام سه آرزو و هدف بزرگ در زندگی برای خود ترسیم نموده ام. شکر خدا توانستم به یکی از این آرزوها در بیست و دوم مهر سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت برسم و اگر خدا بخواهد،اسفندماه امسال یکی دیگر از آن آرزوها محقق خواهد شد.
امروز که در آیینه خود را دیدم نظرم به تار موی سپیدی افتاد که از شقیقه روییده و میان زلفم جا خوش کرده بود،بسیار خوشحالم و خداوند را شاکر که قبل از نشستن کامل گرد پیری بر سر و زندگیم شرایط رسیدن به دو مورد از آرزوهایم فراهم شده است.