بالاخره وب سایت آینه‌ها فعالیتش رو آغاز کرد.


تیم:

سردبیر | حسن بردال

تحریریه | حمزه سلیم‌پور ، مسعود منصوری ، احمد کارگران

گروه ترجمه | مهدی مرادی‌زاده، صادق طاهری ، فاطمه بردال

پشتیبانی فنی و اجرای سایت | محمد بقایی‌پوری